| Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Πλοήγηση | Χρήσιμες Υπερσυνδέσεις | Χρήστες |
 
 
Διαδικασία εκλογών - Υποψήφιοι

logo_new2

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αγαπητέ υποψήφιε,
στο κείμενο, που ακολουθεί, παρατίθενται μερικά χρήσιμα στοιχεία για τον προεκλογικό αγώνα του συνδυασμού μας, όπως π.χ. τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για τη συμμετοχή σου στο συνδυασμό, τις οικονομικές σου υποχρεώσεις σύμφωνα με το νόμο, τη νομιμότητα της προβολής σου, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα των υποψηφίων και των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων κλπ.

Είσαι υποψήφιος στο Δημοτικό Συμβούλιο συμπλήρωσε την αίτησή σου εδώ.

Είσαι υποψήφιος στη Δημοτική/ Τοπική Κοινότητα συμπλήρωσε τις αιτήσεις σου εδώ και εδώ.

 

 Η ηλεκτρονική διεύθυνση του συνδυασμού μας είναι www.pnikas.gr, ενώ έχει αναπτυχθεί και το σκέλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter). Εκεί μπορείς να πληροφορήσει την προεκλογική κίνηση του συνδυασμού, ενώ για κάθε υποψήφιο μπορεί να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μία ψηφιακή φωτογραφία και ένα βιογραφικό του σημείωμα μέχρι 100 λέξεις, τα οποία θα πρέπει να στείλεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

 

 Η ενημέρωσή σου για τις δραστηριότητες του συνδυασμού μας θα γίνεται με email, sms και τηλεφωνικά.

 

 Υπεύθυνοι τομέων στους οποίους μπορείτε να απευθύνεστε:
-Οικονομικά θέματα: Δημήτριος Μπούχαλης (6932267728)

 

-Νομικά θέματα και εκπρόσωπος τύπου: Αθανάσιος Ηλιόπουλος (6932916088)

 

-Θέματα οικονομικής συμμετοχής του συνδυασμού: Ιωάννης Καμβυσίδης (6948591111)

 

*Το παρακάτω κείμενο θα το βρεις αναρτημένο στην ιστοσελίδα του συνδυασμού. Προσοχή: επειδή αναμένεται η έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το ΥΠΕΣ για τυχόν αλλαγές θα υπάρξη άμεση ενημέρωση.
1.Ημερομηνία δημοτικών εκλογών, θητεία δημοτικών αρχών, νομοθετικό πλαίσιο.
Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης των νέων Δήμων θα γίνουν την Κυριακή 18 Μαΐου 2014 και οι επαναληπτικές, όπου χρειαστεί, την επόμενη Κυριακή 25 Μαΐου 2014.
Η θητεία των δημοτικών αρχών που θα αναδειχθούν από τις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 θα αρχίσει την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2019.
Οι εκλογές αυτές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

Στις εκλογές αυτές ψηφίζουμε για την ανάδειξη
 Δημάρχων
 δημοτικών συμβούλων
 συμβούλων δημοτικής κοινότητας
 συμβούλων τοπικής κοινότητας
 εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας

 

2. Όροι
• Εκλογικές περιφέρειες: αποτελούν οι συνενούμενοι Δήμοι ή κοινότητες.
• Μονοεδρικές, διεδρικές, τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες: Είναι οι εκλογικές περιφέρειες στις οποίες αντιστοιχεί ένας, δύο ή τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, αντίστοιχα.
• Πληθυσμός: νοείται ο πραγματικός πληθυσμός της γενικής απογραφής πληθυσμού του Κράτους του 2011.
• Δημοτικές Κοινότητες αποτελούν: Τα πρώην τοπικά διαμερίσματα, εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2000 κατοίκους (π.χ. Τοπικό Διαμέρισμα Βέργας, ενώ Δημοτική Κοινότητα θα αποτελεί και το πρώην Δημοτικό Διαμέρισμα Καλαμάτας).
• Τοπικές Κοινότητες αποτελούν: Τα πρώην τοπικά διαμερίσματα, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2000 κατοίκους (π.χ. Σπερχογεία, Θουρία, Αρτεμισία).
3. Εκλογείς και Εκλόγιμοι
Δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές έχουν:
α. όλοι οι δημότες του νέου Δήμου που σωρευτικά:
• έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
• είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου ή της Κοινότητας, που από 1.1.2011 αποτελούν ένα Δήμο.
β. οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά που σωρευτικά:
• κατοικούν στην Ελλάδα
• έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
• είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του σημερινού Δήμου ή της Κοινότητας όπου κατοικούν
γ. οι ομογενείς, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια αλλά διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα ως αλλοδαποί, και που σωρευτικά:
• έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
• είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του σημερινού Δήμου ή της Κοινότητας όπου κατοικούν

 

Ειδικότερα, για καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις ανάδειξης δημοτικών αρχών, ψηφίζουν:
 για Δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους: όλοι οι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου.
 για συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων: μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της οικείας Δημοτικής Κοινότητας.
 για συμβούλους τοπικών κοινοτήτων: μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της τοπικής κοινότητας.
 για εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας: μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της τοπικής κοινότητας.

 

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:
• Οι κάτοικοι του εξωτερικού
• Όσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους
• Όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.
Επίσης, στις εκλογές αυτές οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στο Δήμο ή την Κοινότητα, στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, και όχι στον τόπο διαμονής τους.

 

Για το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου, έχουν δικαίωμα να εκλεγούν:
• όλοι οι Έλληνες πολίτες που είναι δημότες του νέου Δήμου, έχουν την ικανότητα του εκλέγειν και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών,
• οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι α)έχουν την ικανότητα του εκλέγειν, β)έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών και γ)δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση έκπτωσης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με το κράτος- μέλος καταγωγής τους.
• οι ομογενείς, οι οποίοι α)έχουν την ικανότητα του εκλέγειν β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών γ)διαθέτουν επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και δ) δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση έκπτωσης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με το κράτος- μέλος καταγωγής τους.

 

Για το αξίωμα του συμβούλου δημοτικής κοινότητας και του συμβούλου τοπικής κοινότητας έχουν δικαίωμα να εκλεγούν:
• όλοι οι Έλληνες πολίτες που είναι δημότες του νέου Δήμου, έχουν την ικανότητα του εκλέγειν, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών και είναι κάτοικοι της περιφέρειας της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας
• οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι α) έχουν την ικανότητα του εκλέγειν, β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών γ) δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση έκπτωσης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με το κράτος- μέλος καταγωγής τους και δ) είναι κάτοικοι της περιφέρειας της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας
• οι ομογενείς, οι οποίοι α) έχουν την ικανότητα του εκλέγειν β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών γ) διαθέτουν επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, δ) δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση έκπτωσης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με το κράτος- μέλος καταγωγής τους και ε) και είναι κάτοικοι της περιφέρειας της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.

 

Για το αξίωμα του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας έχουν δικαίωμα να εκλεγούν όλοι οι δημότες του οικείου Δήμου, οι οποίοι α) έχουν την ικανότητα του εκλέγειν, β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών και γ) είναι κάτοικοι της περιφέρειας της τοπικής κοινότητας.

 

4.Κωλύματα Εκλογιμότητας-Ασυμβίβαστα
1. Δεν μπορούν να εκλεγούν στα αξιώματα των δημοτικών αρχών:
α.Οι δικαστικοί λειτουργοί.
β.Οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.
γ.Οι θρησκευτικοί λειτουργοί
δ.Οι γενικοί γραμματείς Δήμων και οι υπάλληλοι Δήμων ή Κοινοτήτων, που αποτελούν εκλογική περιφέρεια, όπου υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δηλαδή ως μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Το κώλυμα αυτό δεν υφίσταται για τους δικηγόρους του Δήμου, αφού συνδέονται, ρητώς, με σχέση έμμισθης εντολής. Επίσης, το κώλυμα αυτό δεν καταλαμβάνει τους διοικητές και τα μέλη διοίκησης ΝΠΔΔ, οργανισμών κλπ. Όμως, το κώλυμα αυτό, παρόλο που δεν εισάγεται ρητά με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υφίσταται προκειμένου για τους ειδικούς συμβούλους και τους ειδικούς συνεργάτες του Δημάρχου, καθώς και τους επιστημονικούς συνεργάτες του άρθρου 67 του Ν. 1416/ 1984.
ε.Οι υπάλληλοι των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδρυμάτων των Δήμων ή Κοινοτήτων, που αποτελούν εκλογική περιφέρεια τωννέων Δήμων, και όπου υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Στους ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και οι υπάλληλοι των Συνδέσμων, στους οποίους συμμετέχει ο Δήμος ή Κοινότητα, αφού χαρακτηρίζονται και αυτοί ως ΝΠΔΔ. Το κώλυμα αυτό δεν ισχύει για τους υπαλλήλους των δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) ή των αστικών μη- κερδοσκοπικών εταιρειών, στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον πρόκειται περί νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
στ.Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών, που υπηρετούν στις εκλογικές περιφέρειες, στα διοικητικά όρια των οποίων ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ένα έτος πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.
2. Επίσης, δεν μπορούν να εκλεγούν σε οποιοδήποτε αξίωμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
α.Όσοι έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους, σύμφωνα με το άρθρο 146 ΚΔΚ μετά από αμετάκλητη καταδίκη για μία σειρά από αδικήματα.
β.Όσοι συνδέονται με το Δήμο ή την Κοινότητα, που αποτελούν εκλογικές περιφέρειες και όπου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, ή τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εξαιρουμένων των Συνδέσμων, με σύμβαση που αφορά α)προμήθεια β)εκτέλεση δημοτικού ή κοινοτικού έργου γ)παροχή υπηρεσιών δ)παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας, ύψους 5.000€ και άνω συνολικά ετησίως. Δηλαδή όσοι έχουν συνάψει σύμβαση της οποίας οι όροι από πλευράς υποχρεώσεων και των δύο μερών δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο ανακήρυξης του υποψηφίου, από πλευράς υποχρεώσεων και των δύο μερών.
Στο κώλυμα αυτό εμπίπτουν και όσοι έχουν συνάψει με το Δήμο ή Κοινότητα, που αποτελούν εκλογική περιφέρεια, σύμβαση έργου, ως εμπεριεχόμενη στην παροχή υπηρεσιών.
Αναφορικά με την εφαρμογή του κωλύματος αυτού σημειώνεται ότι το χρηματικό ποσό ανάγεται στο συμβατικό οικονομικό αντικείμενο και δεν σχετίζεται με το καθαρό κέρδος του αντισυμβαλλόμενου, ενώ στο ανωτέρω αποτρεπτικό ποσό δεν περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ. Ο χαρακτήρας της σύμβασης ως κύριας, παρεπόμενης ή συμπληρωματικής ή, ακόμη, και αφορώσης αντάλλαγμα νέων υπερβατικών εργασιών δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε έννομη διαφοροποίηση.
Επίσης, ο χρόνος καταβολής του συμβατικού τιμήματος είναι νομικά αδιάφορος για την άρση του εκκρεμούς χαρακτήρα της σύμβασης, ενώ και η υπαναχώρηση του υποψηφίου από τη συμβατική σχέση, κατά άρθρο 389 ΑΚ, δεν αίρει το κρίσιμο κώλυμα.
γ.Όσοι είναι μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι, και εταίροι κεφαλαιουχικών (δηλ. ΑΕ και ΕΠΕ) εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με το Δήμο ή την Κοινότητα, που αποτελούν εκλογικές περιφέρειες, όπου προτίθενται να θέσουν υποψηφιότητα, με σύμβαση που αφορά μόνο προμήθεια, εκτέλεση δημοτικού ή κοινοτικού έργου, παροχή υπηρεσιών, παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας, ύψους 5.000€ και άνω συνολικά ετησίως, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρίες αυτές υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το ίδιο κώλυμα ισχύει και για όσους είναι εταίροι προσωπικών εταιρειών (ΟΕ & ΕΕ), καθώς και για κοινοπρακτούντα πρόσωπα.
Δεν αποτελούν κώλυμα η ιδιότητα μέλους της διοίκησης και η ιδιότητα του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με το Δήμο, στον οποίο το μέλος της Διοίκησης ή ο υπάλληλος επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και των οργανισμών αυτών.
Ασυμβίβαστα
Για όσους εκλεγούν δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας τα κωλύματα που αναλύθηκαν στην ενότητα 3 αποτελούν ταυτόχρονα και ασυμβίβαστα. Επιπλέον όμως θα ισχύουν και τα ασυμβίβαστα του άρθρου 14 του Ν.3852/2010. Επομένως τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να είναι κατά τη διάρκεια της θητείας τους:
i. Διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, πλην αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία συμμετέχουν οι Δήμοι, στους οποίους έχουν εκλεγεί.
ii. Προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Δημοσίου, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο, με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους Δήμους στα διοικητικά όρια του νέου δήμου. Ασυμβίβαστο δεν έχουν οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ.
iii. Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους Δήμους, στους οποίους έχουν την έδρα τους τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα.
iv. Οι οφειλέτες, ανεξαρτήτως ύψους ποσού, του Δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του ίδιου Δήμου όπου έχουν εκλεγεί, καθώς και των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και των κοινωφελών επιχειρήσεων αυτών, καθώς και της Κοινότητας, που αποτελεί εκλογική περιφέρεια. Αυτοί οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους μέχρι την ημέρα εγκατάστασης των δημοτικών αρχών. Σε διαφορετική περίπτωση, εκπίπτουν από το αξίωμά τους.
v. Όποιοι μεταδημοτεύσουν στη διάρκεια της θητείας τους σε άλλο Δήμο από αυτόν που έχουν εκλεγεί εκπίπτουν του αξιώματός τους.

 

Αντίθετα, δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς δημοτικών ακινήτων, εφόσον η εκποίηση έχει γίνει ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία, καθώς και οι ιδιότητα μέλους της διοίκησης και η ιδιότητα του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με το Δήμο με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.

 

5.ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Υποψηφιότητες
Καινοτομία του Ν.3852/2010 είναι η διαίρεση των νέων συνενούμενων δήμων σε εκλογικές περιφέρειες που αντιστοιχούν στους συνενούμενους δήμους και κοινότητες. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια αντιστοιχεί ορισμένος αριθμός από το συνολικό αριθμό των δημοτικών συμβούλων, ανάλογα με τον πληθυσμό της.
Δήμος Καλαμάτας με έδρα την Καλαμάτα αποτελούμενος από τους πρώην Δήμους
α. Αριος
β. Αρφαρών
γ. θούριας και
δ. Καλαμάτας, οι οποίοι καταργήθηκαν.

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Έδρα: Καλαμάτα,η) 69.090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΟΣ 2.075
Τοπική Κοινότητα Αλωνίων 161
Αλώνια,τα 161
Τοπική Κοινότητα Άμμου 183
Άμμος,η 183
Τοπική Κοινότητα Ανεμομύλου 107
Ανεμόμυλος,ο 107
Τοπική Κοινότητα Άριος 968
Άρις,ο 968
Τοπική Κοινότητα Αριοχωρίου 515
Αριοχώριον,το 515
Τοπική Κοινότητα Ασπροπουλιάς 141
Ασπροπουλιά,η 141
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΦΑΡΩΝ 2.665
Τοπική Κοινότητα Αγίου Φλώρου 226
Άγιος Φλώρος,ο 195
Χριστοφιλαίικα,τα 31
Τοπική Κοινότητα Αγρίλου 140
Άγριλος,ο 140
Τοπική Κοινότητα Αρφαρών 1.280
Άγιος Κωνσταντίνος,ο 105
Άνω Αρφαρά,τα 25
Αρφαρά,τα 1.150
Τοπική Κοινότητα Βελανιδιάς 75
Βελανιδιά,η 43
Συρρόκα,η 32
Τοπική Κοινότητα Βρομόβρυσης 85
Άνω Βρομόβρυση,η 24
Βρομόβρυση,η 10
Δρέμιον,το 22
Κρασοπούλα,η 29
Τοπική Κοινότητα Πηδήματος 277
Πήδημα,το 277
Τοπική Κοινότητα Πλατέος 488
Πλατύ,το 488
Τοπική Κοινότητα Σταματινού 94
Πελεκητή,η 50
Σταματινόν,το 44
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΟΥΡΙΑΣ 2.680
Τοπική Κοινότητα Αιθαίας 314
Αίθαια,η 314
Τοπική Κοινότητα Αμφείας 574
Άνω Άμφεια,η 313
Κάτω Άμφεια,η 239
Μονή Γαρδικίου,η 22
Τοπική Κοινότητα Ανθείας 405
Αίπεια,η 157
Άνθεια,η 248
Τοπική Κοινότητα Θουρίας 875
Θουρία,η 875
Τοπική Κοινότητα Μικρομάνης 452
Μικρομάνη,η 452
Τοπική Κοινότητα Πολιανής 60
Πολιανή,η 60
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 61.670
Δημοτική Κοινότητα Βέργας 2.390
Αγριόματα,η 106
Άνω Βέργα,η 16
Κάτω Βέργα,η 90
Μούσγα,η 16
Πάνω Γαλάρι - Καμπινάρι,το 37
Παραλία Βέργας,η 2.125
Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας 53.491
Άγιοι Πάντες,οι 21
Άγιος Φανούριος,ο 61
Γιανιτσάνικα,τα - Σκουπιδότοπος,ο 13
Καλαμάτα,η 53.041
Καλλιθέα - Κούρτη Ράχη,η 38
Κοκκινόραχη,η 27
Κουταλά,τα 47
Μενινά,τα 29
Μονή Βελανιδιάς,η 0
Μονή Προφήτη Ιωήλ,η 8
Μπουρνιάς,ο 125
Προφήτης Ηλίας,ο 46
Φιλοθέη,η 35
Τοπική Κοινότητα Αλαγονίας 179
Αλαγονία,η 144
Μαχαλάς,ο 35
Τοπική Κοινότητα Αντικαλάμου 543
Αντικάλαμος,ο 515
Γουλίσματα,τα 28
Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίας 148
Άγιος Ιωάννης Θεολόγος,ο 6
Αρτεμισία,η 142
Θεοτόκος,η 0
Τοπική Κοινότητα Ασπροχώματος 1.443
Ακοβίτικα,τα 594
Ασπρόχωμα,το 586
Καγκαρέικα,τα 37
Καλάμιον,το 163
Κατσίκοβον,το 44
Λαγκάδα,η - Δημητρακοπουλέικα,τα 19
Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίου 274
Αράχοβα,η 10
Δενδρά,τα 16
Διάσελλα,τα 8
Ελαιοχώριον,το 84
Μονή Διμιόβης,η 2
Περιβολάκια,τα 154
Τοπική Κοινότητα Καρβελίου 63
Αγία Τριάς,η 3
Εμιαλοί,οι 2
Καρβέλιον,το 38
Κάτω Καρβέλιον,το 20
Τοπική Κοινότητα Λαδά 131
Αγία Μαρίνα,η 0
Άγιος Βασίλειος,ο 11
Λαδάς,ο 110
Σιλίμποβες,οι - Άγιος Βασίλης,ο 10
Τοπική Κοινότητα Λαιίκων 1.255
Κατσαραίικα,τα 183
Λαίικα,τα 715
Ξεροκάμπι,το 281
Σπιτάκια,τα 76
Τοπική Κοινότητα Μικράς Μαντινείας 711
Αλιμονέικα,τα 15
Ζουζουλέικα,τα 20
Μικρά Μαντίνεια,η 676
Τοπική Κοινότητα Νεδούσης 130
Νέδουσα,η 130
Τοπική Κοινότητα Πηγών 87
Πηγαί,αι 87
Σκουρόλακκος,ο 0
Τοπική Κοινότητα Σπερχογείας 825
Σπερχόγεια,η 825

 

Ο αριθμός των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΆΡΙΟΣ 2.075 1
ΑΡΦΑΡΩΝ 2.665 1
ΘΟΥΡΙΑΣ 2.680 2
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 61.670 37
ΣΥΝΟΛΟ 69.090 41

 

Ποσόστωση υποψηφίων από τα δύο φύλα
Κάθε συνδυασμός πρέπει να συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιό του υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο (άνδρες – γυναίκες) σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Η ποσόστωση αυτή υπολογίζεται ξεχωριστά για το δημοτικό συμβούλιο και για κάθε συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.

 

6.Δικαιολογητικά για τη Δήλωση Συνδυασμού
 Για τους Έλληνες πολίτες:
α)Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου που είναι υποψήφιοι,
β)Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 29 του ΚΔΚ,
γ)Αποδεικτικό είσπραξης ΔΟΥ, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος Δήμαρχος έχει καταθέσει το ποσό των 100€ και ο κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος το ποσό των 50€. Οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010, καθώς και οι σύμβουλοι ή ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας δεν υποχρεούνται σε κατάθεση οποιουδήποτε ποσού.
δ)Υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου για τον υποψήφιο σύμβουλο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, ότι είναι κάτοικος της περιφέρειας της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, στην οποία είναι υποψήφιος.

 

 Για τους πολίτες των λοιπών 26 κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
α)Βεβαίωση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο κοινοτικών εκλογέων του δήμου όπου είναι εγγεγραμμένοι.
β)Αποδεικτικό είσπραξης ΔΟΥ, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος έχει καταθέσει το ποσό των 50€. Οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 καθώς και οι σύμβουλοι ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας δεν υποχρεούνται σε κατάθεση οποιουδήποτε ποσού.
γ)Υπεύθυνη δήλωση , με την οποία θα δηλώνουν:
• την ιθαγένεια και τη διεύθυνση κατοικίας τους στην ελληνική επικράτεια
• τον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας ή περιφέρειας ή εκλογικού διαμερίσματος, όπου ήταν εγγεγραμμένοι τελευταία στο κράτος μέλος καταγωγής τους
• ότι δεν έχουν στερηθεί κανένα πολιτικό τους δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής
• ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 29 του ΚΔΚ
• ότι στο κράτος- μέλος καταγωγής τους δεν εξέπεσαν του δικαιώματος του εκλέγεσθαι
• ότι δεν είναι υποψήφιοι για τις δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα σε άλλο δήμο ούτε σε άλλο συνδυασμό του ιδίου δήμου
• ότι δεν έχουν ανάλογη ιδιότητα σε άλλα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιφέρει το ασυμβίβαστο για τους Έλληνες πολίτες
• την ημερομηνία, μετά από την οποία είναι υπήκοοι ενός κράτους- μέλους
• προκειμένου για τον υποψήφιο σύμβουλο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, ότι είναι κάτοικος της περιφέρειας της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας στην οποία είναι υποψήφιος.
δ)Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητος (ταυτότητος ή διαβατηρίου).

 

 Για τους ομογενείς:
α)Βεβαίωση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εκλογέων του δήμου όπου είναι εγγεγραμμένοι.
β)Αποδεικτικό είσπραξης ΔΟΥ, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος έχει καταθέσει το ποσό των 50€. Οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010, καθώς και οι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας δεν υποχρεούνται σε κατάθεση οποιουδήποτε ποσού.
γ)Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν:
• την ιθαγένεια και τη διεύθυνση κατοικίας τους στην ελληνική επικράτεια
• τον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας ή περιφέρειας ή εκλογικού διαμερίσματος, όπου ήταν εγγεγραμμένοι τελευταία στο κράτος καταγωγής τους
• ότι δεν έχουν στερηθεί κανένα πολιτικό τους δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής
• ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 29 του ΚΔΚ
• ότι στο κράτος καταγωγής τους δεν εξέπεσαν του δικαιώματος του εκλέγεσθαι
• ότι δεν είναι υποψήφιοι για τις δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα σε άλλο δήμο ούτε σε άλλο συνδυασμό του ιδίου δήμου
• προκειμένου για τον υποψήφιο σύμβουλο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, ότι είναι κάτοικος της περιφέρειας της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας στην οποία είναι υποψήφιος
• ότι γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα για την άσκηση των καθηκόντων σε περίπτωση εκλογής τους,
δ)Επικυρωμένο αντίγραφο του κατά περίπτωση υφιστάμενου τίτλου διαμονής σε ισχύ.
ε)Επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου. Εξαιρούνται όσοι έχουν τίτλο παραμονής ως ομογενείς και έχουν συμπληρώσει από τη χορήγηση του πενταετή συνεχή και νόμιμη παραμονή στη χώρα.

 

7. Σταυρός προτίμησης-Κατανομή εδρών
Ο εκλογέας εκφράζεται υπέρ των υποψηφίων με σταυρό προτίμησης, ο οποίος σημειώνεται παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου. Ο σταυρός σημειώνεται με στυλό μαύρης ή μπλε απόχρωσης δίπλα στο ονοματεπώνυμο του κάθε υποψηφίου είτε δεξιά είτε αριστερά. Σταυρός προτίμησης που σημειώνεται με διαφορετικό τρόπο θεωρείται ότι δεν είναι εγγεγραμμένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ελέγχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3852/ 2010. Στον υποψήφιο Δήμαρχο δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης, εάν όμως τεθεί σταυρός το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό. Κατα την επαναληπτική ψηφοφορία δεν τίθεται σταυρός προτίμησης, αφού αυτή διεξάγεται ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους Δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Η ύπαρξη όμως σταυρού προτίμησης σε ψηφοδέλτιο δεν συνεπάγεται την ακυρότητα αυτού.
Σταυροί προτίμησης σε Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες
Στους δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του:
1.α. σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, όταν η εκλογική του περιφέρεια είναι μονοεδρική ή διεδρική (Θουρία, Άρις, Αρφαρά).
β.σε έναv ή δύο ή τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους όταν η εκλογική του περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις έδρες (Καλαμάτα).
2.σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από όλες τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.
Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σημειωθούν σε κάποιο μέρος του περισσότεροι από τους κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενους σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης για τους υποψήφιους του μέρους αυτού.
Σταυροί προτίμησης σε υποψήφιους συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εκπροσώπους τοπικής κοινότητας.
Επίσης, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε έναν ή δύο υποψηφίους του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και σε έναν υποψήφιο σύμβουλο ή εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας.

 

ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου σε περίπτωση ανάδειξης επιτυχόντος συνδυασμού από την πρώτη Κυριακή

 

Σε περίπτωση, που ο επιτυχών συνδυασμός λαμβάνει ποσοστό από 50% +1 ψήφους μέχρι και 60%

 

Πληθυσμός δήμου Αριθμός δημοτικών συμβούλων Έδρες επιτυχόντα συνδυασμού Έδρες επιλαχόντων συνδυασμών
60001-100000 41 25 16

 

8.ΠΡΟΒΟΛΗ-ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Εγκύκλιος 9/14-3-2014 ΥΠΕΣ)
Ως εμφάνιση νοείται η συνέντευξη, η συμμετοχή σε κάθε είδους εκπομπές π.χ. πάνελ, δελτία ειδήσεων, ψυχαγωγικά προγράμματα, η κάλυψη της προεκλογικής δράσης υποψηφίου κατόπιν αιτήματός του κλπ.
Περιορισμοί:
Απαγορεύεται η λειτουργία εκλογικών κέντρων από υποψηφίους ή από τρίτους χάριν αυτών.
Απαγορεύεται η λειτουργία εντευκτηρίων και εκλογικών γραφείων από υποψηφίους ή από τρίτους χάριν αυτών.
Για τους ανωτέρω αναφερόμενους υποψηφίους, δεν επιτρέπεται επίσης η παραχώρηση της χρήσης ή μίσθωση υπαίθριων ή στεγαζόμενων χώρων, από και προς τρίτους, για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων, εκλογικών γραφείων και εντευκτηρίων κάθε μορφής.
Απαγορεύεται η ανάρτηση αφισών, γιγαντοαφισών, πανώ, αεροπανώ, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής σε εξωτερικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους και σε αυτοκινούμενα μέσα
Απαγορεύεται η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής.
Επίσης απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε οιονδήποτε εξωτερικό χώρο.
Οι ανωτέρω περιορισμοί που αναφέρονται στη διακίνηση φυλλαδίων και λοιπού προεκλογικού υλικού από τους συνδυασμούς, ισχύουν και για τους υποψηφίους.
Απαγορεύεται η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων μέσω του τύπου, καθώς και η διανομή τους από τις υπηρεσίες του δημόσιου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα. Οι υποψήφιοι μπορούν όμως να διακινούν το σχετικό υλικό
προβολής τους δια χειρός στους ανωτέρω χώρους ή σε άλλους χώρους ή μέσω ταχυδρομικών αποστολών, διαδικτύου κ.λ.π.
Δεν επιτρέπεται επίσης η προώθηση προεκλογικού υλικού μέσω του συστήματος διακίνησης της αλληλογραφίας του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α και των επιχειρήσεών τους.

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Η προεκλογική περίοδος για την προβολή και τις εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων στα ΜΜΕ και στο
διαδίκτυο, προσδιορίζεται στις τριάντα (30) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών.
Στην έννοια των εμφανίσεων υπάγονται οι συνεντεύξεις, η συμμετοχή σε κάθε είδους εκπομπές όπως π.χ. πάνελ διαλόγου, δελτία ειδήσεων, ψυχαγωγικά προγράμματα, η κάλυψη της προεκλογικής τους δραστηριότητας σε περίπτωση υποβολής σχετικού αιτήματος κ.λ.π. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί για τα ανωτέρω πρόσωπα:
1. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση παρουσίαση εκπομπών που μεταδίδονται από δημόσια και ιδιωτικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ ελεύθερης λήψης και από το διαδίκτυο.
2. Οι εμφανίσεις τους σε κάθε είδους εκπομπές των δημόσιων και ιδιωτικών ηλεκτρονικών ΜΜΕ ελεύθερης λήψης, σε φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και στο διαδίκτυο, καθορίζονται ως εξής:
-2 φορές σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ εθνικής εμβέλειας
-1 φορά σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας
-1 φορά σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες
Σε περίπτωση τυχόν εκτάκτων και απρόβλεπτων γεγονότων, δεν λογίζονται ως εμφανίσεις οι σχετικές δηλώσεις και η ενημέρωση που παρέχεται από τα αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.
Εξαίρεση από την ανωτέρω ρύθμιση που προβλέπει τον αριθμό των εμφανίσεων, αποτελεί η δυνατότητα των επικεφαλής των συνδυασμών και να συμμετέχουν χωρίς περιορισμό σε εκπομπές με οργανωμένες συζητήσεις εφόσον:
α) Μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασμών από το αρμόδιο πρωτοδικείο, έχει διασφαλιστεί η συμμετοχή τουλάχιστον 3 ακόμη συνυποψήφιών τους στις συζητήσεις αυτές και
β) Μετά την ανακήρυξη, η ανωτέρω προϋπόθεση καταλαμβάνει τα 2/3 των ανακηρυχθέντων.
γ) Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, μετέχουν υποχρεωτικά οι επικεφαλής και των δύο συνδυασμών.
Σημειώνεται ότι για τις εμφανίσεις των υποψηφίων, απαγορεύεται η καταβολή εκλογικής δαπάνης ανεξαρτήτως ποσού προς τα Μ.Μ.Ε. και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και οποιοδήποτε άλλο οικονομικό αντάλλαγμα. Τυχόν αποδεδειγμένη πραγματοποίηση των ανωτέρω, επιφέρει την έκπτωση από το αξίωμα του υποψηφίου και ποινή φυλάκισης για τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους των αντίστοιχων μέσων.

            

 
 

video

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.